PREDRAČUN ZA PLAĆANJE ČLANARINE    Dodatni članovi po istom predračunu: