Mjesečni sastanak i predavanje 08.05.2023

Cijenjeni članovi ISACA CC,

želimo vas obavijestiti da će se predavanje u svibnju održati u ponedjeljak, 8.5.2023. s početkom u 17:30 sati putem Microsoft Teams platforme. Pristupni podaci su poslani članovima putem elektroničke pošte.

Predavanje će održati prof. dr. sc. Mario Spremić, a detaljnije informacije o predavanju možete pronaći u nastavku:

Tema predavanja:Kako Upravi i najvišem menadžmentu objasniti važnost IT revizije i kibernetičke sigurnosti?
Predavač:Prof. dr. sc. Mario Spremić
Kratko o predavačima:Prof. dr. sc. Mario Spremić je redoviti profesor u trajnom zvanju na Katedri za informatiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gostujući profesor na domaćim (FER, FOI) i inozemnim institucijama (Imperial College London, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Sapienza University of Rome, Shanghai University of International Business and Economics, New York University in Prague), znanstvenik i poslovni konzultant. Diplomirao je na Matematičkom odjelu Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dipl. inž. matematike), magistrirao (mr. sc.) na poslijediplomskome studiju Informatički menadžment Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2002. doktorirao na temu ‘Poslovni modeli u novoj ekonomiji’. Dodatno se obrazovao iz područja svoga rada na MIT Sloan School of Management. Ranije je radio kao programer, sistem analitičar i projektni menadžer.  Dosad je kao autor ili ko-autor napisao 15 knjiga i preko 100 znanstvenih i stručnih članaka, uglavnom iz digitalne transformacije, kibernetičke sigurnosti, strateškog IT menadžmenta i IT revizije, što su mu glavna područja rada.  Obzirom na svoje multidisciplinarno obrazovanje (tehnološko i poslovno, menadžersko), znanstvene rezultate, korporativno i projektno iskustvo, vodio je veliki broj komercijalnih projekata uglavnom u području digitalne transformacije poslovanja, IT menadžmenta, cyber rizika i sigurnosti i revizije informacijskih sustava. Do sada je proveo više od 100 IT revizija (mahom za banke i osiguravajuća društva, ali i u ostalim sektorima) i pomagao brojnim kompanijama u gotovo svim industrijama digitalno transformirati poslovanje i bolje upravljati kibernetičkom sigurnošću. Na Ekonomskom fakultetu Zagreb izvodi nastavu iz niza kolegija (e-Poslovanje, Informatički menadžment, Poslovni informacijski sustavi, Enterprise information systems, e-Business, ICT management, Sigurnost informacijskih sustava, Revizija informacijskih sustava, Kibernetička sigurnost, Digitalna transformacija poslovanja). Gostujući je profesor na domaćim (FER, FOI, Sveučilište u Zagrebu) i međunarodnim institucijama (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Imperial College London, Sapienza University of Rome, Shanghai Business School, itd.) gdje na poslijediplomskim, MBA i doktorskim studijima izvodi nastavu iz područja svoga rada (digitalna transformacija poslovanja, digitalna strategija, cyber rizici, sigurnost i revizija informacijskih sustava). Voditelj je studijskih programa na preddiplomskoj (BDiB – Bachelor Degree in Business), diplomskoj (MMI – Masters in Managerial Informatics) i doktorskoj razini (jedini u Hrvatskoj i šire doktorski studij iz područja Digitalne ekonomije koji zajedno izvode Ekonomski fakultet Zagreb i Sveučilište u Dubrovniku).  Međunarodni je akreditator obrazovnih i sveučilišnih institucija (EPAS, NAKVIS) i specijaliziran je za međunarodne akreditacije visokoškolskih institucija (EPAS, EQUIS, AACSB). Recenzent je radova za WoS, ISI i Scopus indeksirane međunarodne časopise i potpredsjednik je Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti.  Član je većeg broja domaćih i međunarodnih institucija iz područja svoga rada. Dobitnik je više znanstvenih nagrada i nositelj međunarodnog CGEIT (Certificate in Governance of Enterprise IT) certifikata. 
Detaljnost prezentacije:Srednje
Ključne riječiIT Revizija, Kibernetička sigurnost
Ciljano trajanje predavanja (bez vremena za pitanja članova)60 min
Ciljani datum predavanja8.5.2023 @ 17:30 MS Teams