ISACA pripremni tečaj (CISA)

Poštovane koleg(ic)e,

(svi) znamo kako revizija informacijskih sustava zahtjeva izuzetan set znanja i vještina.

U definiranju potrebnih znanja, vještina, standarda i dobrih praksi revizije informacijskih sustava najdalje je otišla ISACA, po čijem programu (u skladu s najavama) hrvatska ISACA CC organizira pripremni webinar za polaganje CISA ispita u terminu 27-31.3.2023 (pon-pet, 5 dana) okvirno od 8:00 do 15:00 s pauzama, u online formatu (MS Teams).

Više informacija o CISA certifikatu možete pronaći na poveznici: CISA Certification | Certified Information Systems Auditor | ISACA

Postoji mogućnost pomicanja termina tjedan prije ili tjedan poslije (ovisno o potrebama/u dogovoru s polaznicima).

Trening će voditi naš ISACA-akreditirani trener, po službenom ISACA CISA programu. Predavanja (uključivo objašnjenja i komentari) će biti na hrvatskom jeziku, popraćena s ispit-like pitanjima na engleskom jeziku.

Polaznici će materijale (slajdove) dobiti prije početka treninga.

Cijena pripremnog webinara je 1000 EUR-a po polazniku. Za grupe (više polaznika iz iste firme) i pojedince kojima webinar ne plaća firma odobriti ćemo popust (molimo pošaljite nam upit).

(Pred)računi i uplate će ići preko preko ISACA CC (URKIS).

Molimo zainteresirane – buduće certificirane revizore informacijskih sustava – da se prijave do 16.3.2023 kako bismo im na vrijeme izdali predračune i pripremili materijale.

Za dodatni info molim vas pošaljite upit na isaca@isaca.hr

Molimo vas proslijedite info/najavu treninga vašim potencijalno zainteresiranim koleg(ic)ama.