Godišnja skupština 2021 + najava mjesečnog predavanja

Cijenjeni članovi ISACA CC,

sukladno članku 28. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, 28.2.2021. Upravni odbor u FINA-u je predao financijske izvještaje (bilanca, izvještaj o prihodima i rashodima te pripadne bilješke) koje možete naći u prilogu koji je članovima poslan putem mail-a.

Kako bismo raspravili o istima te predstavili sažeto prihode i rashode za 2020. te plan za 2021. godinu pozivamo vas na sjednicu skupštine koja će se održati u ponedjeljak, 12.4.2020. godine u 17:30h koristeći Zoom platformu (naime 5.4 je Uskršnji ponedjeljak i državni praznik).

Dodatno ćemo u tom terminu imati i predavanje, a detalji će biti poslani kroz nekoliko dana. 

Nastavno na ovu temu molimo sve zainteresirane da se jave za održavanje predavanja u ostalim slobodnim terminima koje za predavača nosi 5x više CPE bodova od samo slušanja istog. Naime, ove godine još nismo održali predavanja, što zbog zimskih praznika, što zbog manjka interesa za predavanja.